Skip to contentSkip to footer

MHA CAFÉ được sinh ra là để hoàn thành sứ mệnh khôi phục lại văn hoá thưởng thức cà phê nguyên bản đã bị quên lãng và thực hiện giấc mơ Café Việt.

Chúng tôi muốn được tham gia vào từng bước của quá trình để có thể kiểm soát và tạo ra những sản phẩm tốt nhất. Giấc mơ của chúng tôi là sản xuất ra những sản phẩm từ cà phê nguyên chất, chất lượng, an toàn được cộng đồng thừa nhận và được vinh danh trên từng nơi, từng đất nước mà chúng tôi đến.

TẦM NHÌN

Là tổ chức định hướng văn hóa thưởng thức và cung cấp sản phẩm nông sản chất lượng cao – được cộng đồng thừa nhận.

SỨ MỆNH

Mang đến tiêu chuẩn chất lượng cao cho các sản phẩm từ nông sản Việt Nam.

Giá trị cốt lõi

  • Tư duy và hành động dựa trên lợi ích của người dân.
  • Nghiên cứu sáng tạo nghệ thuật thưởng thức và khoa học sản xuất.
  • Sống sáng tạo, lãng mạn trong môi trường khoa học và chuẩn mực đạo đức.

TRÁCH NHIỆM VỚI CỘNG ĐỒNG

Chúng tôi luôn tích cực tham gia những hoạt động thiết thực hướng đến mục tiêu Trách Nhiệm Cộng đồng của Doanh Nghiệp. Vẫn còn nhiều việc phải thực hiện nhưng chúng tôi quyết tâm tiến bước mạnh mẽ trên hành trình thực hiện những Trách Nhiệm của công ty chúng tôi đối với Cộng đồng.

BEST OFFER EXPORT COFFEE 2022

Get a quote from email

QUOTATION